Cleantech Inn

News

Satsning på Cleantech-företag i Västra Götaland

Nästa vecka genomförs en stor matchmaking-aktivitet kallad Meet-The-Buyer i Göteborg där representanter för stora internationella företag få möjlighet att utveckla sitt leverantörsnätverk och där cleantech-företag får stöd i att växa på en internationell marknad.

Aktiviteten ingår i Cleantech Scale-up vilket är en satsning där SP Sveriges Teknisk aForskningsinstitut och Cleantech Inn tillsammans erbjuder svenska företag aktiviteter för tillväxt och stärkt konkurrenskraft. Tillsammans bildar vi en internationellt ledande innovationspartner för både stora koncerner och svenska Cleantech företag i internationell tillväxtfas.

Västra Götalandsregionen stödjer de aktiviteter som genomförs i Västsverige för att ge ett extra fokus på Västsvenska företag. Aktiviteterna bidrar till genomförande av regional utvecklingsstrategi och det är inte bara internationella meet-the-buyer arrangemang. Under kommande år bidrar vi med utökat stöd till entreprenörer att möte efterfrågan från internationella företag samt utökat stöd för internationell affärsutveckling. Det regionala samarbetet innebär också ett nära samarbete med befintligt företagsstöd som EEN, Science Parks, Almi etc. För dessa innebär Cleantech Scale-up möjlighet att utveckla nya internationella relationer för erfarenhetsutbyte samt möjlighet att skapa flera internationella marknadssamarbeten.

Följ oss på LinkedIn för mer information om kommande aktiviteter inom Cleantech-Scale Up.