Cleantech Inn

News: All news

ABB, E.ON och Fortum vill träffa innovativa teknikföretag 10 maj

Målet är att inleda konkreta affärssamarbeten som kan accelerera tillväxten och snabbare få ut produkter och lösningar i en internationell miljö.

Cleantech Inn och RISE anordnar Meet the buyer-eventet den 10 maj 2017 i samband med Elfack-mässan på Svenska Mässan i Göteborg. Under eventet får teknikföretag med innovativa erbjudanden inom miljöteknikområdet möjlighet till exklusiva individuella möten med representanter för ABB, E.ON och Fortum, som söker innovativa lösningar på sina utmaningar.  Eventet arrangeras tillsammans med liknande organisationer och cleantech-bolag i Holland, Storbritannien, Belgien, Tyskland och Danmark – som även deltar.

Information om eventet och bolagens sökprofiler finns i denna inbjudan.
Anmälan: register@cleantechinn.com

Kontakt:
Lars Moberger, RISE, telefon 070-580 52 91, lars.moberger@ri.se
Richard Englund, Cleantech Inn, telefon 070-379 16 45, richard.englund@cleantechinn.com

scale-up-banner-website

Fredrik Wangler new CEO at Ecofiltration

Fredrik Wangler has been appointed new CEO of Ecofiltration Nordic AB (publ) and starts in April. Fredrik has extensive experience from the water and wastewater industry. Fredrik has a background in both sales and project management from companies like Ramböll, Dustcontrol and Cerlic Controls. “I am very excited to take on the role as CEO […]

Innovativ sensorteknik för minskad miljöpåverkan

Är ni ett tillväxtföretag inom sensorteknik, databehandling, energi och/eller med hållbar ersättare för hydraulolja? Passa på att träffa nya köpare till era produkter den 6 april i Rotterdam. Företagen VAF Instruments, KROHNE, ThyssenKrupp Liften och Eneco vill träffa er för att diskutera om er produkt är relevant för deras innovationsutmaningar. Kontakta oss om ni vill […]

Har ni innovativa metoder för plaståtervinning?

Vår partner i Köpenhamn, CLEAN, vill utveckla en state-of-the-art plastsortering och upparbetningsanläggningen för att demonstrerar innovativ teknik. Kontakta oss om ni har sådan teknik och vill visa upp er i Danmark => Nära hälften av de danska kommunerna är intresserade av att leverera all sin samlas hushållsavfall plast till denna anläggning under 10 år. CLEAN […]

Vad skulle ni kunna göra med ett investeringsbidrag för Cirkulära Affärsidéer?

Frukostmöte i Göteborg den 19 januari om investeringsbidrag från: RE:Source Västra Götalandsregionens Miljönämnd InnoEnergy och flera andra. Anmälan via denna länk => Flera medlemmar medverkar i Nätverket GAME. Det ger både värdefulla affärskontakter och möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen i Västsverige. Under vintern arrangerar nätverket ett antal möten om möjligheter med Cirkulära affärsmodeller. En omställning till […]

Absolicon signs agreement for production line in China

Absolicon has signed an agreement with the Chinese company Heli New Energy Technology to deliver a production line for concentrating solar collectors. The agreement is worth approximately 25 MSEK. As reported earlier, Absolicon has negotiated with a Chinese consortium to install a complete production line for concentrated solar collectors in the Sichuan province. The contract […]

Finansieringsmöjlighet för att stärka er internationellt konkurrenskraft

Nu är det möjligt att söka finansiering för att presentera och kundanpassa era produkter eller tjänster. Framförallt gäller det säljspår som kan leda till att företaget blir internationellt konkurrenskraftigt samt där  finansieringen har en avgörande betydelse för aktiviteternas genomförande. Exempel på aktiviteter är: Utredning av marknadsmässiga förutsättningar, exempelvis identifiera kunder, kundbehov, möjliga samarbetspartners och konkurrenter Framtagande […]

Anglian Water söker innovativ svensk vattenteknik

Anglian Water är den största vattenleverantören och vattenreningsresursen i England och Wales. De har mer än sex miljoner privata och företagskunder. Anglian Water är mycket angelägna om identifiera innovativ teknik och lösningar som bidrar till att göra deras verksamhet mer hållbar. Den 24 november genomfördes ett arrangemang i Peterborough, Storbritannien där företag som har lösningar på […]

Polonite Collaborative Trial in UK

In search of an efficient technology for phosphorus removal Ecofiltration presented their Polonite® technology at UK TAG 35 in June 2014. In 2016 an opportunity for testing the effectiveness of the technology for phosphorus (P) removal and disinfection arose at Somerton Sewage Treatment Work in England with a water flow corresponding 21 000 pe.group-picture-somerton A […]

Framgångsrika möten mellan stora och små bolag leder till bättre lösningar för klimatet

4 oktober genomförde Cleantech Inn och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ett så kallat “Meet The Buyer”-arrangemang i anslutning till Svenska Mässans stora Scanautomaticmässa. Där fick Skanska och Siemens träffa 18 cleantechbolag med olika inriktning för att diskutera möjliga samarbeten som i sin tur kan bidra till ett hållbart samhälle. Det var en del i ett […]