Cleantech Inn

News

Framgångsrika möten mellan stora och små bolag leder till bättre lösningar för klimatet

4 oktober genomförde Cleantech Inn och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ett så kallat “Meet The Buyer”-arrangemang i anslutning till Svenska Mässans stora Scanautomaticmässa. Där fick Skanska och Siemens träffa 18 cleantechbolag med olika inriktning för att diskutera möjliga samarbeten som i sin tur kan bidra till ett hållbart samhälle. Det var en del i ett större europeiskt samarbete, Cleantech ScaleUp, där cleantechorganisationer från Storbritannien, Danmark, Nederländerna och Belgien ingår. Totalt medverkade över 50 personer.
Bland de 18 bolagen kom åtta från Västra Götaland, fem från övriga Sverige och fem från andra länder. Utvärderingen pekar på att deltagarna var mycket nöjda med arrangemanget och rekommenderar andra bolag att medverka i de kommande insatser som nu planeras.
161004 intererested audience