Cleantech Inn

News

Finansieringsmöjlighet för att stärka er internationellt konkurrenskraft

Nu är det möjligt att söka finansiering för att presentera och kundanpassa era produkter eller tjänster. Framförallt gäller det säljspår som kan leda till att företaget blir internationellt konkurrenskraftigt samt där  finansieringen har en avgörande betydelse för aktiviteternas genomförande. Exempel på aktiviteter är:

  • Utredning av marknadsmässiga förutsättningar, exempelvis identifiera kunder, kundbehov, möjliga samarbetspartners och konkurrenter
  • Framtagande av ny kunskap och utveckling av prototyper av varor eller demoversioner av tjänster. Kan innefatta pilotarbete, testning och validering

Ert erbjudande bör vara nyskapande och har potentiella konkurrensfördelar på den tilltänkta marknaden. Ni ska ha en årlig nettoomsättning om minst 500 000 kr och det är positivt om ert företags produkter eller tjänster kan bidra till att uppfylla FNs hållbarhetsmål enligt Agenda 2030.

Hör av er till oss så kan vi bistå er i hela processen, ansökan, genomförande och etablering av samarbete med kunder. Deadline för ansökan till finansieringsmyndigheten Vinnova är den 17 januari 2017.

ansökningsbild