Cleantech Inn

News: Cleantech Scale-Up

SCALE-UP

Big interest among CleanTech SMEs for meeting the buyers

Many cleantech SMEs want to pitch for Tetra Pak and Alfa Laval at the exclusive match-making event Meet the Buyer, arranged by RISE (Swedish Research Institute). Twelve selected companies will get the chance to do it. Keep an eye out for the next opportunity to pitch.

Cleantech competence wanted

Tetra Pak and Alfa Laval are looking for partnership with companies that have solutions for either heating and cooling technologies, new materials, water treatment, chemicals, process and condition monitoring or Internet-of-Things.

The North Sea Region is one of the world leaders in developing new green products, services and processes. Yet large buyers are often unaware of innovations available across the region and they don’t necessarily see start-ups as suitable providers. The Swedish Research Institute, RISE, manages the InterReg-project Scale-Up, that addresses this exact problem. Scale-Up’s Meet the Buyer event on October 3 in Gothenburg is one action made to make the two worlds meet. The potential to address societal challenges and at the same time make a profit is of interest for both sides.

Overwhelming interest for pitching

More than 40 companies in the North Sea Region have declared their interest and applied to participate at the Meet the Buyer event in Gothenburg. Cleantech Inn Sweden, a partner in Scale-Up, will, together with Tetra Pak and Alfa Laval, select the twelve cleantech SMEs that best fulfill Tetra Pak’s and Alfa Laval’s requirements and invite these innovative companies to the event. Richard Englund, business advisor from Cleantech Inn Sweden, explains why the meeting in Gothenburg not only attracts SMEs from Sweden, but also from the Netherlands, Denmark and Great Britain.

– Innovators have difficulties accessing large buyers abroad or have little experience with corporate procurement processes. By the Meet the Buyer meetings Scale-up provides a platform where innovators and the large buyers from the North Sea Region get to meet.

Get a chance to pitch at the next Meet the Buyer meeting

Scale-up is project with the aim to support the greening of the economy through better exploitation of Northern Sea Region cleantech innovations. There will be more Meet the Buyer meetings to come. As a cleantech SME in the North Sea Region, make sure you don’t miss the next opportunity to apply to attend. Follow Scale-Up on LinkedIn and visit our website to see which cleantech areas will come up next.  As a selected SME you will be offered individual 1-to-1 meetings with key decision makers to pitch your company and your products and discuss business partnerships that can fast-forward your company’s growth. Contact Richard Englund at Cleantech Inn Sweden for further information.

See film on what will happen during a Meet the Buyer Meeting. >>

Scale-Up Meet the Buyer

Scale-Up’s Swedish lead partner is The Swedish Research Institute, RISE, and the project’s co-beneficiary is Cleantech Inn Sweden. The project is a collaboration between five regional cleantech clusters from the United Kingdom (Allia, Cambridge Cleantech , Belgium (Cleantech Vaanderen), Netherlands (Cleantech Delta, City of Rotterdam), Sweden (Cleantech Inn Sweden) and Denmark (Clean). The project is co-funded by the European Union through the Interreg Programme.

A successful Meet-the-Buyer Event in Gothenburg

Qualified matchmaking and several potential real business partnerships. The Meet-the-Buyer event, held at the at the Swedish Exhibition and Congress Centre in Gothenburg was a great success. The day offered a total of 24 meetings between three buyers and fourteen selected startups and SMEs. At the event in Gothenburg, the cleantech SMEs were offered individual […]

ABB, E.ON och Fortum vill träffa innovativa teknikföretag 10 maj

Målet är att inleda konkreta affärssamarbeten som kan accelerera tillväxten och snabbare få ut produkter och lösningar i en internationell miljö. Cleantech Inn och RISE anordnar Meet the buyer-eventet den 10 maj 2017 i samband med Elfack-mässan på Svenska Mässan i Göteborg. Under eventet får teknikföretag med innovativa erbjudanden inom miljöteknikområdet möjlighet till exklusiva individuella […]

Innovativ sensorteknik för minskad miljöpåverkan

Är ni ett tillväxtföretag inom sensorteknik, databehandling, energi och/eller med hållbar ersättare för hydraulolja? Passa på att träffa nya köpare till era produkter den 6 april i Rotterdam. Företagen VAF Instruments, KROHNE, ThyssenKrupp Liften och Eneco vill träffa er för att diskutera om er produkt är relevant för deras innovationsutmaningar. Kontakta oss om ni vill […]

Har ni innovativa metoder för plaståtervinning?

Vår partner i Köpenhamn, CLEAN, vill utveckla en state-of-the-art plastsortering och upparbetningsanläggningen för att demonstrerar innovativ teknik. Kontakta oss om ni har sådan teknik och vill visa upp er i Danmark => Nära hälften av de danska kommunerna är intresserade av att leverera all sin samlas hushållsavfall plast till denna anläggning under 10 år. CLEAN […]

Vad skulle ni kunna göra med ett investeringsbidrag för Cirkulära Affärsidéer?

Frukostmöte i Göteborg den 19 januari om investeringsbidrag från: RE:Source Västra Götalandsregionens Miljönämnd InnoEnergy och flera andra. Anmälan via denna länk => Flera medlemmar medverkar i Nätverket GAME. Det ger både värdefulla affärskontakter och möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen i Västsverige. Under vintern arrangerar nätverket ett antal möten om möjligheter med Cirkulära affärsmodeller. En omställning till […]

Finansieringsmöjlighet för att stärka er internationellt konkurrenskraft

Nu är det möjligt att söka finansiering för att presentera och kundanpassa era produkter eller tjänster. Framförallt gäller det säljspår som kan leda till att företaget blir internationellt konkurrenskraftigt samt där  finansieringen har en avgörande betydelse för aktiviteternas genomförande. Exempel på aktiviteter är: Utredning av marknadsmässiga förutsättningar, exempelvis identifiera kunder, kundbehov, möjliga samarbetspartners och konkurrenter Framtagande […]

Anglian Water söker innovativ svensk vattenteknik

Anglian Water är den största vattenleverantören och vattenreningsresursen i England och Wales. De har mer än sex miljoner privata och företagskunder. Anglian Water är mycket angelägna om identifiera innovativ teknik och lösningar som bidrar till att göra deras verksamhet mer hållbar. Den 24 november genomfördes ett arrangemang i Peterborough, Storbritannien där företag som har lösningar på […]

Framgångsrika möten mellan stora och små bolag leder till bättre lösningar för klimatet

4 oktober genomförde Cleantech Inn och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ett så kallat “Meet The Buyer”-arrangemang i anslutning till Svenska Mässans stora Scanautomaticmässa. Där fick Skanska och Siemens träffa 18 cleantechbolag med olika inriktning för att diskutera möjliga samarbeten som i sin tur kan bidra till ett hållbart samhälle. Det var en del i ett […]

Satsning på Cleantech-företag i Västra Götaland

Nästa vecka genomförs en stor matchmaking-aktivitet kallad Meet-The-Buyer i Göteborg där representanter för stora internationella företag få möjlighet att utveckla sitt leverantörsnätverk och där cleantech-företag får stöd i att växa på en internationell marknad. Aktiviteten ingår i Cleantech Scale-up vilket är en satsning där SP Sveriges Teknisk aForskningsinstitut och Cleantech Inn tillsammans erbjuder svenska företag […]