Cleantech Inn

News

ABB, E.ON och Fortum vill träffa innovativa teknikföretag 10 maj

Målet är att inleda konkreta affärssamarbeten som kan accelerera tillväxten och snabbare få ut produkter och lösningar i en internationell miljö.

Cleantech Inn och RISE anordnar Meet the buyer-eventet den 10 maj 2017 i samband med Elfack-mässan på Svenska Mässan i Göteborg. Under eventet får teknikföretag med innovativa erbjudanden inom miljöteknikområdet möjlighet till exklusiva individuella möten med representanter för ABB, E.ON och Fortum, som söker innovativa lösningar på sina utmaningar.  Eventet arrangeras tillsammans med liknande organisationer och cleantech-bolag i Holland, Storbritannien, Belgien, Tyskland och Danmark – som även deltar.

Information om eventet och bolagens sökprofiler finns i denna inbjudan.
Anmälan: register@cleantechinn.com

Kontakt:
Lars Moberger, RISE, telefon 070-580 52 91, lars.moberger@ri.se
Richard Englund, Cleantech Inn, telefon 070-379 16 45, richard.englund@cleantechinn.com

scale-up-banner-website