Cleantech Inn

News: January 2017

Vad skulle ni kunna göra med ett investeringsbidrag för Cirkulära Affärsidéer?

Frukostmöte i Göteborg den 19 januari om investeringsbidrag från:

  • RE:Source
  • Västra Götalandsregionens Miljönämnd
  • InnoEnergy

och flera andra. Anmälan via denna länk =>

Flera medlemmar medverkar i Nätverket GAME. Det ger både värdefulla affärskontakter och möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen i Västsverige. Under vintern arrangerar nätverket ett antal möten om möjligheter med Cirkulära affärsmodeller. En omställning till en cirkulär- och biobaserad ekonomi är enligt många experter en nödvändig för att öka resurseffektiviteten och minska miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som det gynnar näringslivsutveckling och nya jobb. Utgångspunkten är en hållbar råvaruproduktion och giftfria materialströmmar. Den cirkulära ekonomin innebär att främja en resurseffektiv återanvändning och återvinning av produkter och material baserade såväl på förnybara som ändliga råvaror samt att använda restprodukter som en resurs.

Cirkulär ekonomi