Cleantech Inn

News: December 2016

Absolicon signs agreement for production line in China

Absolicon has signed an agreement with the Chinese company Heli New Energy Technology to deliver a production line for concentrating solar collectors. The agreement is worth approximately 25 MSEK.

As reported earlier, Absolicon has negotiated with a Chinese consortium to install a complete production line for concentrated solar collectors in the Sichuan province. The contract is now signed and the agreement is worth approximately 25 MSEK.

The order marks the start for Absolicon’s robotized production line which will produce a solar collector every 6 minutes which yields 100,000 m2 of solar collectors per year.

“By using robots in mass production, we lower the production costs. Our goal is to make solar energy the cheapest source of energy for industries and district heating networks”, says Joakim Byström, CEO Absolicon Solar Collector AB.

Source: http://www.absolicon.com/agreement-signed-for-a-first-line-order-value-of-approximately-25-msek/

Finansieringsmöjlighet för att stärka er internationellt konkurrenskraft

Nu är det möjligt att söka finansiering för att presentera och kundanpassa era produkter eller tjänster. Framförallt gäller det säljspår som kan leda till att företaget blir internationellt konkurrenskraftigt samt där  finansieringen har en avgörande betydelse för aktiviteternas genomförande. Exempel på aktiviteter är: Utredning av marknadsmässiga förutsättningar, exempelvis identifiera kunder, kundbehov, möjliga samarbetspartners och konkurrenter Framtagande […]

Anglian Water söker innovativ svensk vattenteknik

Anglian Water är den största vattenleverantören och vattenreningsresursen i England och Wales. De har mer än sex miljoner privata och företagskunder. Anglian Water är mycket angelägna om identifiera innovativ teknik och lösningar som bidrar till att göra deras verksamhet mer hållbar. Den 24 november genomfördes ett arrangemang i Peterborough, Storbritannien där företag som har lösningar på […]