Cleantech Inn

News: September 2016

Satsning på Cleantech-företag i Västra Götaland

Nästa vecka genomförs en stor matchmaking-aktivitet kallad Meet-The-Buyer i Göteborg där representanter för stora internationella företag få möjlighet att utveckla sitt leverantörsnätverk och där cleantech-företag får stöd i att växa på en internationell marknad.

Aktiviteten ingår i Cleantech Scale-up vilket är en satsning där SP Sveriges Teknisk aForskningsinstitut och Cleantech Inn tillsammans erbjuder svenska företag aktiviteter för tillväxt och stärkt konkurrenskraft. Tillsammans bildar vi en internationellt ledande innovationspartner för både stora koncerner och svenska Cleantech företag i internationell tillväxtfas.

Västra Götalandsregionen stödjer de aktiviteter som genomförs i Västsverige för att ge ett extra fokus på Västsvenska företag. Aktiviteterna bidrar till genomförande av regional utvecklingsstrategi och det är inte bara internationella meet-the-buyer arrangemang. Under kommande år bidrar vi med utökat stöd till entreprenörer att möte efterfrågan från internationella företag samt utökat stöd för internationell affärsutveckling. Det regionala samarbetet innebär också ett nära samarbete med befintligt företagsstöd som EEN, Science Parks, Almi etc. För dessa innebär Cleantech Scale-up möjlighet att utveckla nya internationella relationer för erfarenhetsutbyte samt möjlighet att skapa flera internationella marknadssamarbeten.

Följ oss på LinkedIn för mer information om kommande aktiviteter inom Cleantech-Scale Up.

Bioptech delas upp samt byter namn till Ecofiltration

I januari 2016 bytte Bioptech AB företagsnamn till Ecofiltration Nordic AB och blir ett renodlat filterbolag. Produktområdet reningsverk avyttrades till ett helt fristående bolag, Svensk Avloppsrening AB.  

Make an impact on the international arena

Pitch your solution to companies like Siemens and Skanska at a Meet-the-Buyer Event in Gothenburg, Sweden 4 October 2016 The event is held at the Swedish Exhibition and Congress Centre in the centre of Gothenburg. Participants receive free entrance to Scanautomatic, Scandinavia’s largest trade show for the manufacturing and automation industries, offering multiple additional opportunities to meet […]