Cleantech Inn

News: 2016

Absolicon signs agreement for production line in China

Absolicon has signed an agreement with the Chinese company Heli New Energy Technology to deliver a production line for concentrating solar collectors. The agreement is worth approximately 25 MSEK.

As reported earlier, Absolicon has negotiated with a Chinese consortium to install a complete production line for concentrated solar collectors in the Sichuan province. The contract is now signed and the agreement is worth approximately 25 MSEK.

The order marks the start for Absolicon’s robotized production line which will produce a solar collector every 6 minutes which yields 100,000 m2 of solar collectors per year.

“By using robots in mass production, we lower the production costs. Our goal is to make solar energy the cheapest source of energy for industries and district heating networks”, says Joakim Byström, CEO Absolicon Solar Collector AB.

Source: http://www.absolicon.com/agreement-signed-for-a-first-line-order-value-of-approximately-25-msek/

Finansieringsmöjlighet för att stärka er internationellt konkurrenskraft

Nu är det möjligt att söka finansiering för att presentera och kundanpassa era produkter eller tjänster. Framförallt gäller det säljspår som kan leda till att företaget blir internationellt konkurrenskraftigt samt där  finansieringen har en avgörande betydelse för aktiviteternas genomförande. Exempel på aktiviteter är: Utredning av marknadsmässiga förutsättningar, exempelvis identifiera kunder, kundbehov, möjliga samarbetspartners och konkurrenter Framtagande […]

Anglian Water söker innovativ svensk vattenteknik

Anglian Water är den största vattenleverantören och vattenreningsresursen i England och Wales. De har mer än sex miljoner privata och företagskunder. Anglian Water är mycket angelägna om identifiera innovativ teknik och lösningar som bidrar till att göra deras verksamhet mer hållbar. Den 24 november genomfördes ett arrangemang i Peterborough, Storbritannien där företag som har lösningar på […]

Polonite Collaborative Trial in UK

In search of an efficient technology for phosphorus removal Ecofiltration presented their Polonite® technology at UK TAG 35 in June 2014. In 2016 an opportunity for testing the effectiveness of the technology for phosphorus (P) removal and disinfection arose at Somerton Sewage Treatment Work in England with a water flow corresponding 21 000 pe.group-picture-somerton A […]

Framgångsrika möten mellan stora och små bolag leder till bättre lösningar för klimatet

4 oktober genomförde Cleantech Inn och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ett så kallat “Meet The Buyer”-arrangemang i anslutning till Svenska Mässans stora Scanautomaticmässa. Där fick Skanska och Siemens träffa 18 cleantechbolag med olika inriktning för att diskutera möjliga samarbeten som i sin tur kan bidra till ett hållbart samhälle. Det var en del i ett […]

Satsning på Cleantech-företag i Västra Götaland

Nästa vecka genomförs en stor matchmaking-aktivitet kallad Meet-The-Buyer i Göteborg där representanter för stora internationella företag få möjlighet att utveckla sitt leverantörsnätverk och där cleantech-företag får stöd i att växa på en internationell marknad. Aktiviteten ingår i Cleantech Scale-up vilket är en satsning där SP Sveriges Teknisk aForskningsinstitut och Cleantech Inn tillsammans erbjuder svenska företag […]

Bioptech delas upp samt byter namn till Ecofiltration

I januari 2016 bytte Bioptech AB företagsnamn till Ecofiltration Nordic AB och blir ett renodlat filterbolag. Produktområdet reningsverk avyttrades till ett helt fristående bolag, Svensk Avloppsrening AB.  

Make an impact on the international arena

Pitch your solution to companies like Siemens and Skanska at a Meet-the-Buyer Event in Gothenburg, Sweden 4 October 2016 The event is held at the Swedish Exhibition and Congress Centre in the centre of Gothenburg. Participants receive free entrance to Scanautomatic, Scandinavia’s largest trade show for the manufacturing and automation industries, offering multiple additional opportunities to meet […]

Grow internationally with our new collaboration – Cleantech Scale-Up

Cleantech Scale-Up is collaboration betweenEurope cleantech cluster organisations: Cleantech Inn Sweden, SP Technical Research Institute of Sweden, Cambridge Cleantech, Clean Copenhagen and Clean Tech Delta Rotterdam. We all serve as knowledge brokers with specific ambition and experience in cleantech and our joint vision for the collaboration is to make better connections between byers and suppliers […]

Partnership and license agreement with Linamar

ANS takes next step together with Linamar to offer Triboconditioning® on connecting rods globally Linamar, ranked top-33 tier-1 in North America, and ANS have signed a license- and partnership agreement on connecting rods for light- and medium passenger vehicles. Linamar’s growth strategy is focusing on diversification, globalization and green technologies and with the ANS Triboconditioning® […]